20 March 1528: a fatal battle at Szina

Habsburg Ferdinánd hadai 1527 folyamán kiszorították Jánost Budáról, aki egyre keletebbre kényszerült hátrálni. 1527-28 telét már Erdélyben töltötte, innen próbált kora tavasszal előrenyomulni. 
Seregében erdélyiek, lengyel zsoldosok és rácok voltak. Eger megvételére indult seregtestét Török Bálint, Bakics Pál és Pekry Lőrinc hadai verték meg, a vezér is fogságba esett. A másik hadat János személyesen vezette, célja Kassa bev
étele volt. Út közben megverte Perényi Péter seregét, bevette Sárospatakot és Sátoraljaújhelyt. 
Kassáról 13-14.000 fővel Johann von Katzianer vonult ellene. 
János hadában a rácok és lengyelek között viszály keletkezett, de Szapolyai folytatta a támadást. Átkelt a Hernádon, és Szinánál (Bitka pri Seni, SK) találkozott Katzianer csapataival. A képzett német landsknechtek állták a rohamot, a magyar lovasbandériumok nem voltak egyenlő ellenfeleik. A legtovább a lengyelek tartottak ki. A németek elfoglalták az ágyúkat, ez végleg megrendítette János seregét. A menekülés során majdnem János is fogságba esett. A veszteségek hatalmasak voltak.
A menekülőket Török Bálint és Pekry lovasai üldözték, 25-én újabb vereséget mértek rájuk. János serege teljesen megsemmisült. A király alig tudott Lengyelországba futni. 
A szinai vereség nagyban hozzájárult ahhoz, hogy János végül Szülejmán szövetségét kérte, aki a következő évben nagy haddal felvonulva vette vissza Budát, amelyet visszaadott János királynak.