Hungarian armors in the 16th century

. Csetneky István († 1594), a gömörmegyei csetneki templomban levő sirköve után. Gipszmásolata a M. N. Muzeumban. (Arch. Ért. 1890. X. 140. l. – G. Cserghető – J. Csoma: Alte Denkmäler aus Ungarn. Budapest, 1890. 117–122. l. Szendrei J. Hadt. Eml. 3019. sz. 457. l.)

 

Balassa Menyhért († 1568), a pozsonymegyei széleskuti templomban levő sirköve után. Az arcz kissé meg van sérülve. (V. ö. Millen. magy. tört. V. köt. 117 füz. 341. l.) A széleskuti sirból kivett és a sirkövön levőhöz hasonló kardja (l. alább 56. tábla, 12. sz. a.) a M. N. Muzeum régiségtárába került.

 

Dobó István, az egri hős († 1572.), az egri várban levő sirköve után. Gipszmásolata a M. N. Muzeumban (Turul V. 1887. 185. l. G. Csergheő – J. Csoma: Alte Denkmäler aus Ungarn. 100–105. l. Szendrei J. Hadt. Eml. 3235. sz. 564. l. Szalay-Baróti: Magyar nemz. tört. III. k. 87.)

 

A képek mind Bonfin A magyar történetének régebbi német kiadásából valók. A munka czíme: «Des Allermechtigsten Künigreichs inn Vngern warhaftige Chronic» s megjelent 1454-ben, Baselben.)
1–2. Alabárdos alakok a longobárdok és avarok történetét tárgyaló fejezet czímképe után. (I. rész, 8. könyv. LXXXVIII. levél b lapján.)
3. Géza herczeg. (II. rész, 4. könyv. CLXV. levél.)
4. Egy alak Scythia leirásának képéről (I. rész, I. könyv. I. levél.)
Magyar vitéz, a magyarok bejövetele fejezetének képe után. (I. rész, 10. könyv. CXIII. levél.)
6–8. Magyar vitézek a hunnok történetét kezdő fejezet képe után. (I. rész, 3. könyv. XXXV. levél b lap.)

(If you wish to support my work, please click on the ads and my page will get 1% after each purchase you made, even if you buy totally different products. Thank you.)